Lid zijn

Lid zijn

 

Lid zijn betekent dat er rechten en verplichtingen zijn. Deze zijn vastgelegd in de statuten en in het huishoudelijke reglement verder uitgewerkt.
Link naar deze documenten vindt u hieronder en opent automatisch in adobe reader nadat U er met de muis op geklikt heeft.

Huishoudelijk reglement.

Statuten