Handicart

Club:                        Golfclub Harderwold
Adres:                      Pluvierenweg 5, 3898 LL Zeewolde

Telefoon:                 0320-288116
E-mailadres:            info@golfclubharderwold.nl
Club website:          www.golfclubharderwold.nl
Aantal Handicarts:   3
Reserveren bij:        Receptie Golf4All Harderwijk

Tarieven:
Pashouder € 4
Twee pashouders € 8
Pashouder met niet-pashouder € 12

Handicart Consul:

Marijke van Aert e-mail: voorzitter@golfclubharderwold.nl

(aanvragen handicartkaart)

Gedrag- en rijregels

Handicarts worden aleen tegen gereduceerd tarief uitgegeven aan houders van een geldige gebruikerspas van de Stichting Handicart. De Handicarts worden gehuurd van de golfbaan exploitant. Wij krijgen jaarlijks echter een bedrag van de Stichting Handicart van € 2.000. Verder zullen de opbrengsten van benefietwedstrijden ten goede komen aan de kas van de club zodat de handicarts min of meer kostenneutraal ter beschikking zijn.

Regels:
Iedere gebruiker van een Handicart moet zich houden aan de volgende regels:

Maximale belasting In een Handicart mogen maximaal twee personen plaatsnemen. Het is niet toegestaan niet betalende passagiers mee te nemen.

Rijd voorzichtig en spaar de baan! Dus: Niet te snel optrekken, niet racen, niet abrupt remmen, geen scherpe bochten, schakel alleen bij volledige stilstand in de achteruit of vooruit. Vooral bij nat weer is plotseling optrekken/afremmen en het nemen van snelle, scherpe bochten funest voor de baan. 

Rijd alleen op paden en fairways en niet op fore greens / aprons. Blijf ruim tot zeer ruim verwijderd van bunkerranden. Volg in ieder geval de aanwijzingen van de club op, toon daarmee uw waardering dat Handicarts ter beschikking worden gesteld en waarborg uw eigen veiligheid!

Voorkom kapotte voorruiten. Parkeer de Handicart slim als u gaat slaan in de baan. Veel schade kan worden voorkomen als u de Handicart zodanig op de baan plaatst dat afzwaaiende ballen nauwelijks kans hebben de voorruit te raken. Dus haaks op de balvlucht van de andere golfers in uw omgeving.

Bestrijd ‘zwartrijden’ Als iemand zonder betaling meerijdt, schendt de huurder van de Handicart niet alleen de regels en het imago van de Stichting, maar vooral het vertrouwen dat in hem/haar is gesteld. De gebruiker moet ervoor zorgen dat er voor zijn medepassagier is betaald.

De tarieven worden aangegeven op de tarievenkaart van de Stichting Handicart. Zij kunnen echter per baan verschillen. De clubconsul is gemachtigd om bij overtreding van de regels de gebruikerskaart in te nemen.

Laat na gebruik de Handicart in goede staat achter. Check de Handicart na de rit dus even op rommel die er niet in hoort. Doe afvalresten in een afvalbak en zet de Handicart weer op zijn plaats, steek de oplaadstekker weer in het stopcontact zodat ook de volgende gebruiker kan genieten.

Meld storingen direct bij de receptie zodat de Handicart zo snel mogelijk beschikbaar kan worden gemaakt voor een volgende gebruiker.

Ook in geval van schade moet deze onmiddellijk worden gemeld bij de receptie. Er moet z.s.m. een Europees autoschadeformulieringevuld worden. De verzekeraar staat erop dat de melding direct ter plekke plaatsvindt en dat het schadeformulier zo snel mogelijk wordt ingevuld. Het eigen risico bij schades is € 100,- en zal door de Stichting Handicart worden verhaald op de veroorzaker van de schade. Voor de houders van een gebruikerspas is een schade inzittenden verzekering van toepassing. Bij het gebruik van Handicarts geldt deze verzekering ook voor de medepassagier.