Regeling ontvangst competitieteams

In de onderstaande link vindt u meer informatie over 

  • Voorspelen/oefenen
  • Horeca
  • Reservespelers en spelen
  • Namen en mailadressen captains

Regeling ontvangst competitieteams