Van de voorzitter

Geplaatst: 08-08-2019

Beste leden,


We zijn aangeland in augustus, in de natuur zijn de eerste tekenen van het najaar zichtbaar - dit
terwijl het nog hoogzomer is. De langste dag is ook al weer een tijdje geleden gepasseerd.
Nog 4 ½ maand en onze vereniging bestaat niet meer. Het blijft jammer….
Maar zover zijn we nog niet! Er komt in september nog een daverend ledenfeest. De
voorbereidingscommissie is hier druk mee bezig. Er zijn al veel leden die zich ingeschreven hebben
voor zowel de wedstrijd als het diner.

Op donderdag 17 oktober is de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV). De agenda voor deze
bijeenkomst komt voor 3 oktober via de mail. In deze vergadering wordt de vereniging nog niet
opgeheven. Dat doen we op een later tijdstip.

Na het ledenfeest en de ALV komt het einde van het jaar al weer snel in zicht. Het bestuur heeft
besloten dit jaar i.p.v. een nieuwjaarsreceptie een afscheidsreceptie te geven op zondag 15
december 2019 in de Brasserie. Tijdens deze receptie zullen we ook Golfclub Harderwold samen
opheffen. De receptie begint om 16.00 uur. Tijdens deze receptie benoemen we ook (net als in
voorgaande jaren tijdens de Nieuwjaarsreceptie) de golfer en golfster van het jaar 2019. Ook de
leden die in 2020 25 jaar lid zijn van Golfclub Harderwold worden in het zonnetje gezet.
We willen alle leden de gelegenheid geven om afscheid te nemen van elkaar en van de vereniging.
Het wordt een receptie met een aangeklede borrel. Omdat we graag per persoon hapjes bestellen is
het handig als we weten hoeveel leden er aanwezig zullen zijn. Sjon Selles heeft toegezegd dat hij in
EGolf4U een ‘evenement’ aanmaakt waarin iedereen zich kan inschrijven om aanwezig te zijn. Er zijn
voor leden geen kosten aan verbonden. Als we weten hoeveel leden deze receptie bezoeken kunnen
we passende afspraken maken met Golf4All. Ik hoop dat er veel leden aanwezig zijn.

Wist u dat er meer dan 100 leden zijn die op een of andere manier actief betrokken zijn bij het reilen
en zeilen van GC Harderwold. Op de jaarlijkse Bestuur- en Commissiedag, die op 3 augustus j.l.
plaatsvond, waren alle vrijwilligers uitgenodigd voor een gezellige golfwedstrijd. De wedstrijd werd
afgesloten met een aangeboden diner, als dank voor al het werk wat zij verzetten.
Een van mijn taken als voorzitter is om ieder jaar een vrijwilliger van het jaar te kiezen. Dit jaar kon ik
dat “echt” niet. Er wordt zoveel werk gedaan dat ik me niet kan beperken tot het benoemen van één
vrijwilliger van het jaar. Daarom heb ik deze keer de vier commissievoorzitters van de wekelijkse
wedstrijden in het zonnetje gezet:
1. Richard Bergsma van de Afterwork Commissie
2. Ger Mars van de Senioren Commissie
3. Lies de Haan van de Dames Commissie
4. Hans van de Veer van de Heren Commissie
Ger Mars was afwezig en daarom nam Marya Hein (die Ger Mars vervangt) de bloemen in ontvangst.
Deze voorzitters van de afco, daco, heco, seco zorgen ervoor dat er iedere week weer wedstrijden
worden georganiseerd en gespeeld. Het is ook een eerbetoon aan alle leden die nu of ooit in de 28
jaar lid geweest zijn van een van deze commissies. Het is een hele klus om alles iedere week weer
stipt voor elkaar te krijgen en voor “iedereen” weer een wedstrijd te organiseren.
Er is nog iemand die extra lof verdient. Een van de leden doet veel voor de club. Naast een fulltime
job zit hij in vier commissies, (marketing/PR, web redactie, marshal, wedstrijdcommissie), en hij is lidvan het bestuur, waar hij onder andere de communicatie verzorgd. Ik heb het natuurlijk over Sjon
Selles. Hij heeft het plan bedacht om verschillende golfclubs/banen te benaderen met de vraag of zij
speciaal voor onze leden een open dag willen organiseren en of zij een aanbod hebben waardoor de
leden op een gemakkelijke manier over kunnen stappen. Hij heeft ook een aantal clubs bezocht en
afspraken gemaakt. Dit plan is met veel enthousiasme ontvangen bij de leden. Diverse banen en
clubs hebben hier enthousiast aan meegewerkt en de open dagen die georganiseerd zijn, zijn bijna
overal druk bezocht. Nogmaals hulde aan alle vrijwilligers die binnen onze vereniging actief zijn.

Dan zijn er nog wat praktische zaken waar ik u aandacht voor wil vragen:
- Er zijn geen golfballen met het logo van GC Harderwold meer verkrijgbaar. Deze zijn nu op en
worden niet meer besteld.
- Is uw bankrekening dit jaar gewijzigd of gaat dit nog gebeuren in de komende tijd dan wil ik u
vragen om uw actueel rekeningnummer door te geven aan de penningmeester via:
penningmeester@golfclubharderwold.nl
- De directie van GOLf4All heeft ons meegedeeld dat een horecategoed op uw GC
Harderwoldpasje niet wordt terugbetaald. U heeft dus tot 31 december 2019 om uw
horecategoed op te maken.
- Verschillende leden hebben gevraagd of zij hun lidmaatschap moeten opzeggen aan het
einde van het jaar. Neen, dat is niet nodig. Golf4All heeft in december 2018 ons schriftelijk
laten weten dat GC Harderwold in 2020 niet meer in aanmerking komt voor een contract.
Leden die nog graag bij Golf4All willen blijven spelen na 31 december 2019 moeten zichzelf
aanmelden bij de baan.

Ik wens u nog een veel golfplezier tijdens de laatste maanden bij onze vereniging.

Marijke van Aert
Voorzitter

Algemeen nieuws overzicht