Van de voorzitter

Geplaatst: 09-02-2019

Beste leden van Golfclub Harderwold,

Het besluit tot ontbinden van de vereniging per 31 december 2019 is, naar wij als bestuursleden dat horen, hard aangekomen maar inmiddels ‘geaccepteerd’, voor zover je hierover kunt spreken. We horen vanuit de commissies nl. geen negatieve berichten, de sfeer is goed en, wanneer mogelijk, worden de evenementen goed bezet.

Ons bereikte het bericht dat mevrouw Emmy Vermeulen op woensdag 6 februari 2019 is overleden. Ik neem contact op met de familie v.w.b. een ‘in memoriam’.

In het bestuur hebben enkele mutaties kunnen en moeten plaatsvinden. Jullie waren al op de hoogte van het feit dat Marya Hein de functie van secretaris graag wil overnemen van Rob Spierenburg. Onlangs heeft onze penningmeester om gezondheidsredenen al het werk in relatie tot deze functie per direct moeten beëindigen. Leo Postma is gevraagd en bereid om de functie van Gerhard per direct tijdelijk over te nemen. Daarnaast heeft Jan Pieter van Veenendaal interesse getoond om als commissaris het bestuur aan te vullen. Dit nadat bekend werd dat Rob van Breemen zich had teruggetrokken. Marya, Leo en Jan Pieter draaien sinds de bestuursvergadering van 7 februari j.l. volledig mee en zullen tijdens de ALV op woensdag 27 maart a.s. officieel worden voorgedragen om de rest van het jaar de vereniging te dienen.

Tijdens de ALV van 15 januari is Gerhard Veldink door het bestuur benoemd als ‘vereffenaar’ in het proces van ontbinding van Golfclub Harderwold. Deze functie zal worden herbelegd en het bestuur hoopt u tijdens de ALV van 27 maart te vertellen wie dat is of wie dat zijn.

Het bestuur is momenteel druk met het ‘sociaal plan’ waarmee het bestuur beoogt voor u meerdere keuzes te bieden voor een volgende vereniging na 31 december 2019. Er worden diverse gesprekken gepland en gevoerd met voorzitters van vereniging waarvan het bestuur vermoedt dat het potentiële partijen zijn voor jullie. De verenigingen waarmee het bestuur spreekt zijn Golfclub Almeerderhout, de Nunspeetse Golfvereniging ‘De VerwaeydeSandbergen’, Links Valley in Ermelo, Golfclub Zeewolde, Golfclub Anderstein, Golfresidentie/Openbare Golfclub Dronten, Golfclub Hoogland. Gelet op de woonplaatsen van onze leden zijn dit interessante partijen. Zodra alle verslagen van deze gesprekken klaar zijn ontvangen alle leden een kopie ervan zodat ze zelf kunnen besluiten op basis van welke argumenten ze gaan kiezen uit een volgende vereniging.

We vragen tijdens de gesprekken of de vereniging een inloopdag wil organiseren voor leden van Golfclub Harderwold. Tijdens zo’n inloopdag kan men niet alleen negen holes lopen maar ook uitgebreid worden ingelicht over de mogelijkheden van het lidmaatschap. Geen enkele vereniging, met wie we tot nu toe in gesprek zijn geweest, wil leden groepsgewijs ‘kopen’. Dat betekent dat je geen korting krijgt als je met een bepaald aantal mensen op de stoep staat. Het kan wel voordeel opleveren voor het jaar 2019 zodat je alvast enkele maanden gratis lid kunt worden in het jaar voorafgaand aan het jaar waarin je volledig lidmaatschap betaalt. Ook zullen verenigingen vragen of je (weer) bereid bent om een commissie te versterken, want meer leden betekent ook meer werk voor de commissies. Bovendien zorgt het voor een betere integratie van de nieuwe leden.

We plannen nog geen gesprek met de voorzitter van Dorhout Mees omdat hij ons heeft laten weten dat hun vereniging nog in onzekerheid leeft over hun toekomst. Ook op het terrein van Dorhout Mees worden zonnepanelen gepland maar men verwacht pas in april 2019 een antwoord op de vraag te krijgen hoeveel hectare er voor zonnepanelen mogen worden gebruikt. Mede dit besluit zal bepalen of er negen of misschien toch achttien holes overblijven, of er een golfvereniging blijft, etc.

Binnenkort overlegt het bestuur met de commissievoorzitters. Wilt u dat uw commissievoorzitter iets opbrengt tijdens deze vergadering, licht hem of haar dan in over wat u graag besproken wilt hebben.

De competitietrainingen zijn in volle gang en we horen alleen maar positieve geluiden. Ook de sessies, waarin de nieuwe golfregels werden uitgelegd, waren drukbezocht. Dit laat zien dat men de focus wil leggen naar kwalitatief beter golf met kennis van de nieuwe golfregels. Ik wens iedereen daarbij en tijdens de komende evenementen veel golfplezier.

Marijke van Aert

Voorzitter

Algemeen nieuws overzicht