Committed to Jeugd

Vanuit de ambities op het gebied van talentontwikkeling en topgolf en de ambities van golfverenigingen om nieuwe jeugdleden en hun families te werven, boeien en binden, behoort jeugd- & familiegolf tot een van de speerpunten binnen het Meerjarenbeleidsplan van de NGF. Een aantal NGF-programma’s geeft invulling en ondersteuning aan de ambities. De programma’s Committed to Jeugd en Committed to Familie zijn bedoeld ter ondersteuning voor elke bij de NGF aangesloten golfclub, golfbaan en voor de golfprofessionals.

Aan de hand van cursussen en een begeleidingstraject kan een (her)certificering worden behaald. De programma’s zijn ontwikkeld voor golfclubs met een baan en gaat uit van een samenwerking of bindende afspraken tussen vrijwilligers van de club (jeugdcommissie en jeugdcoaches) met de golfbaan en de golfschool of golfprofessional.

Het programma kan ook worden geïnitieerd door clubs zonder baan, mits zij bindende afspraken kunnen maken met de golfbanen over het gebruik van de faciliteiten en met de golfscholen over de inzet van golfprofessionals.

Specialisatiedag jeugd- & familiegolf

Onderdeel van het traject is het bijwonen van een specialisatiedag. Het doel van dag is om binnen de club de doelgroepen jeugd en familie te boeien, binden en behouden. Er wordt aan de hand van opdrachten en het delen van voorbeelden inhoud gegeven aan een jaarprogramma en aan concrete producten. Aan het einde van de cursus zal het de toegankelijkheid voor jeugd en families op uw club significant vergroten en is (her)certificering Committed to Jeugd of Committed to Familie het mogelijke resultaat.